STAVEBNÍ ROZPOČTY
Ukázka rozpočtu:

Ukázka výkazu výměr a rozpočtů rodinného domu.xls